1. Kişisel Verilerin Işlenmesi Aydinlatma Metni

 1. MIKROSAN MAKINA OTOMOTIV YEDEK PARÇA KALIP SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI VERILERIN KORUNMASINA ILIŞKIN AYDINLATMA METNI

 1. a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

6698 sayili Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu (“6698 sayili Kanun”) uyarinca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Mikrosan Makine Otomotiv Yedek Parça Kalip San. Ve Tic. Anonim Şirketi tarafindan aşagida açiklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Işlenecegi

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafindan yürütülen ticari faaliyetlerin geliştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafindan gerekli çalişmalarin yapilmasi ve buna bagli iş süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin planlanmasi ve icrasi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanmasi ve icrasi, iş ortaklari ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, Şirketimiz tarafindan sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandirmak için gerekli çalişmalarin iş birimlerimiz tarafindan yapilmasi ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve/veya hizmetlerin satiş süreçlerinin planlanmasi ve icrasi, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanmasi, size özel hizmetlerin oluşturulmasi ve tanitilmasi için elektronik ticari iletiler de dahil olmak üzere pazarlama faaliyetlerinde kullanilmasi, tarafimizdan reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi, müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yapilmasi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanmasi ve icrasi, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi, Şirket tarafindan sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin begeni, kullanim alişkanliklari ve ihtiyaçlarina göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanitilmasi için gerekli olan aktivitelerin planlanmasi ve icrasi, Şirketin sundugu ürün ve/veya hizmetlere baglilik oluşturulmasi ve/veya arttirilmasi süreçlerinin planlanmasi ve/veya icrasi, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanmasi ve/veya icrasi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliginin temin edilmesi, hukuk işlerinin takibi, Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanmasi ve icrasi, Şirket denetim faaliyetlerinin planlanmasi ve icrasi, Şirket finansal risk süreçlerinin planlanmasi ve/veya icrasi amaçlariyla 6698 sayili Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlari ve amaçlari dahilinde işlenecektir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafindan işlenmesine ilişkin detayli bilgilere www.mikrosanmakina.com internet sitesinde kamuoyu ile paylaşilmiş olan Mikrosan Makine Otomotiv Yedek Parça Kalip Sanayi Ve Ticaret  Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunmasi ve Işlenmesi Politikasindan ulaşabilirsiniz.

 1. c) Işlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarilabilecegi

Toplanan kişisel verileriniz; sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde yukarida belirtilen amaçlarla sinirli olmak üzere iş ortaklarimizla, tedarikçilerimizle, hissedarlarimizla, grup şirketlerimizle, ayrica kanunen yetkili kilinmiş kamu kurumlari ve/veya özel kişilerle paylaşilabilecektir. 6698 sayili Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlari ve amaçlari çerçevesinde aktarilabilecek, yurtiçinde veya yurtdişinda işlenebilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde iş ilişkimizi devam ettirme ve ticari faaliyetlerimizi sürdürme hedeflerine yönelik olarak çeşitli hukuki sebeplerle işlenmekte ve fiziki ortamda sözlü ve/veya yazili olarak, elektronik ortamda e-posta gibi kaynaklardan toplanmaktadir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayili Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlari ve amaçlari kapsaminda bu Aydinlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarilabilmektedir.

 1. d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayili Kanun’un 11. maddesinde Sayilan Haklari Kişisel veri sahipleri olarak, haklariniza ilişkin taleplerinizi e-posta Şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteligine göre talebi en kisa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandiracaktir. Ancak, işlemin ayrica bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafindan Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alinacaktir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:
 • Kişisel veri işlenip işlenmedigini ögrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacini ve bunlarin amacina uygun kullanilip kullanilmadigini ögrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dişinda kişisel verilerin aktarildigi üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanliş işlenmiş olmasi hâlinde bunlarin düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapilan işlemin kişisel verilerin aktarildigi üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayili Kanun ve ilgili diger kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasina ragmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasi hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapilan işlemin kişisel verilerin aktarildigi üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Işlenen verilerin münhasiran otomatik sistemler vasitasiyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çikmasina itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykiri olarak işlenmesi sebebiyle zarara ugramasi hâlinde zararin giderilmesini talep etme haklarina sahiptir.